Hakkında

Covid19 Salgını halen bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Şimdilerde güney yarımküresi ülkelerinde kuzeye göre az olmakla birlikte hastalığın olmadığı ülke kalmamıştır. Bazı ülkeler sürece daha serinkanlı bakabilseler de genel olarak her ülke hastalığa karşı vatandaşlarının korunması ve kollanması için idari, sosyal ve ekonomik yaklaşımlar geliştirerek hastalığın en az zararla atlatılması için gayretlerini yoğunlaştırmıştır.

Bugünden yarına salgının nasıl bir seyir göstereceği bilim ve teknolojinin tüm imkanlarına rağmen henüz bilinememektedir. İnsanlığın geçmiş yüzyıllardaki farklı hastalık salgınlarına dair tecrübelerinden hareketle bu salgının da hayatın pek çok alanında az veya çok değişiklere sebep olacağı, özellikle uluslararası ilişkiler ve ekonomide yeni düzenlerin oluşturulmasını sağlayacağı açıktır.

Ancak bu süreçten en çok bireylerin yani insanın etkileneceği de kaçınılmaz bir değerlendirmedir. Hele hastalığın özellikle yaş almış insanları etkilemesi, eğitim süreçlerinde nesnelleşmeyi sağlayamamış ve bilgi aktarımını doğru süreçlere taşıyamamış ülkeleri daha da yıpratacağını göstermektedir.

Öte yandan hastalığa karşı yapılan korunma ve tedavi yaklaşımlarında en çok sağlık çalışanları etkilenmekte olup hem hastalığa yakalanma hem de hastalığa yakalanmışların tedavi seyirlerinde onlarca hikayenin kahramanı olma mecburiyetinde kalmaktadırlar.

Genelde insanların, özelde sağlık çalışanlarının yaşadıkları hikayelerin yazıya geçirilerek hem yaşayan hem de gelecekte yaşayacak kuşakların bilgilenmesini sağlayarak ben algılarının oluşturulması ve insanlığa karşı vazifelerinin ortaya çıkarılması için bu hikayelerin derlenmesi ve yayılmasına katkı vermek üzere faaliyete geçen sitemize katkı vereceğinizi umar, gelecek günlerin aydınlık ve esenlik dolu olmasını dileriz.

 

Covid19 Güncesi